<div><strong>&nbsp;</strong></div>
<h1 style="text-align: center;"><strong>M A S T E R S - 2018 i 2019<br /></strong></h1>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: #ffff00;"><strong>KIERAN TAPLIN - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GdeJV1qaEWI&amp;t=14s" target="_blank"><span style="font-size: medium; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br /></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffff00;"><strong>2017 - Grzegorz UHRYN<br />2016 - Tomasz REPCZYŃSKI - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ljO-hwUjFrA" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2015 - Grzegorz KOSZTOWNIAK - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5aGVv3iWTxw" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2014 - Tomasz REPCZYŃSKI - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IcwJtA9gB_0" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></span></a><br />2013 - Andrzej NOWAKOWSKI - </strong></span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rTABL0tfhK8" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></strong></span></a><span style="color: #ffff00;"><strong><br />2012 - Witold DZIDECZEK - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=yeDZUlxuG6E&amp;t=200s" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2011&nbsp; - Andrzej WIANECKI - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=nJ6frQBYeoo&amp;t=152s" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2010 - Darek KOWALCZYK (grano 2011) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dP6WBQZQpNQ" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;">v i d e o</span></a><br />2009 - Piotr HAJDUCKI - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=upug9VsdpNk&amp;t=185s" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a> - rok wcześniej<br />2008 - Arek MAJEWSKI - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3k5XLOnTmkk" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;">v i d e o</span></a><br />2007 - Arek MAJEWSKI - <a href="http://img.liczniki.org/20190729/ArekMajewski-1564400837.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2006 - <span style="color: #ffff00;"><strong>Arek MAJEWSKI - v/o</strong></span><br />2005 - Tomasz OLFANS<br />2004 - Jarosław PAWLONKA - <a href="http://img.liczniki.org/20190918/2004-1568830036.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2003 - Waldemar POCHOPIN&nbsp; - <a href="http://img.liczniki.org/20190918/2003-1568829770.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;<a href="http://img.liczniki.org/20190729/WaldekP-1564402323.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2002 - Waldemar POCHOPIN - <a href="http://img.liczniki.org/20191108/waldi_01-1573201517.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2001&nbsp; -&nbsp; &nbsp; nie rozegrano<br />2000 - Jan MATEJA<br />1999&nbsp; - Waldemar POCHOPIN - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QeoFaVuG5YU" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a><br /></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
 

M A S T E R S - 2018 i 2019

KIERAN TAPLIN - v i d e o

2017 - Grzegorz UHRYN
2016 - Tomasz REPCZYŃSKI - v i d e o
2015 - Grzegorz KOSZTOWNIAK - v i d e o
2014 - Tomasz REPCZYŃSKI - v i d e o
2013 - Andrzej NOWAKOWSKI -
v i d e o
2012 - Witold DZIDECZEK - v i d e o
2011  - Andrzej WIANECKI - v i d e o
2010 - Darek KOWALCZYK (grano 2011) v i d e o
2009 - Piotr HAJDUCKI - v i d e o - rok wcześniej
2008 - Arek MAJEWSKI - v i d e o
2007 - Arek MAJEWSKI - FOTO
2006 - Arek MAJEWSKI - v/o
2005 - Tomasz OLFANS
2004 - Jarosław PAWLONKA - FOTO
2003 - Waldemar POCHOPIN  - FOTO -  FOTO
2002 - Waldemar POCHOPIN - FOTO
2001  -    nie rozegrano
2000 - Jan MATEJA
1999  - Waldemar POCHOPIN - v i d e o

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW 

Towarzystwa Rekreacyjno - Sportowego „Chabry” Opole 

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów: Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
   (Dz. U. Nr 62, poz. 504), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857), Ustawy o ochronie zdrowia
   z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 529), oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu podczas trwania imprezy masowej podlegają odrębnemu regulaminowi.
4. Wejście na teren obiektu oznacza akceptację obowiązujących przepisów. 


§ 1 Zasady ogólne: 

1. Korty TRS “Chabry” otwarte są dla grających codziennie w godzinach 6 - 22. 

2. Korzystający z gry na korcie zobowiązany jest używać odpowiedniego obuwia tenisowego, pod rygorem odmowy udostępnienia kortu.
3. Grającego obowiązuje estetyczny strój sportowy.
4. Zabrania się przebywania na obiekcie osobom nietrzeźwym.
5. Osoby nieletnie mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej.

6. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zachowania czystości na obiekcie, w szczególności do korzystania z koszy na
    odpadki.
7. Ostatni opuszczający obiekt członkowie klubu zobowiązani są do:
    - złożenia parasoli stojących na tarasie pawilonu klubowego.
    - zalania kortu na którym grali wodą, włączenia alarmu i zamknięcia na klucz domku klubowego oraz zamknięcia na klucz furtki. 

8. Zabrania się włączania oświetlenia kortów, gdy żaden kort nie jest użytkowany. 

9. W okresie zimowym, gdy temperatury na zewnątrz są bliskie lub poniżej zera członkowie korzystający z domku klubowego
    zobowiązani są do rozpalenia i podtrzymywania ognia w kominku. 

§2 Korzystanie z kortów 

1. Podstawą korzystania z kortów jest imienny wpis do tygodniowego planu rezerwacji kortów. 

2. Tygodniowy plan rezerwacji udostępniany jest do wpisów drogą elektroniczną w każdą środę od godz. 17. 

 a) Od Środy (dzień wysyłania listy ) do piątku włącznie każdy członek może się wpisywać jedynie na gry z tzw. „limitu” tj:
    -  Sobota - Niedziela : 2 x pojedyncze rubryki ( 2 godz. na 1/2 kortu)
    -  Poniedziałek - Piątek : 4 x pojedyncze rubryki ( 4 godz. na 1/2 kortu)
    -  Wpisy powyżej limitu będą usuwane,
 b) Od soboty danego tygodnia każdy członek może się wpisywać na każdy dzień, nie przekraczając - 2 x pojedyncze rubryki dziennie
     ( 2 godz. na 1/2 kortu)
 c) Członkowie którzy mają rezerwacje, a nie mogą zagrać - zobowiązani są do wysłania wszystkim czytelnego maila z rezygnacją
     i wykasowaniem rezerwacji z listy.
     Brak takiej informacji powoduje naliczenie członkowi lub członkom opłaty (30 zł /1 godz. kortu) za niewykorzystany kort . 
     Jedynym usprawiedliwieniem są złe warunki atmosferyczne !
 d) Członek który gra z gościem jest odpowiedzialny za opłacenie za kort i wpisanie na listę gości która znajduje się na tablicy ogłoszeń
     w budynku klubowym.
 e) Warunki rezerwacji dotyczą także trenerów
 f) Pozostawienie wolnej pojedynczej rubryki oznacza - poszukiwanie partnera.

3. Opłaty za grę na zasadzie darowizn pobierane są w następujących przypadkach: 

   - gra członka towarzystwa z gościem - 15zł/h (20 zł/h przy światłach)
   - gra dwóch gości 30 zł/h (40 zł/h przy światłach). 

4. Gości oraz członków towarzystwa grających z gośćmi obowiązuje zasada wpisu do planu rezerwacji kortów.
Celem identyfikacji i rozliczenia opłaty - wpis rezerwacji kortu powinien zawierać nazwisko członka oraz słowo „gość”. W przypadku gry tylko gości obowiązuje wpis: „2x gość”, a w rubryce uwagi należy wpisać nazwisko gościa , lub jego telefon.
Grę z gościem należy odnotować na liście znajdującej się na tablicy ogłoszeń. Brak wpisu traktowany będzie, jako próba uchylenia się od opłaty. 

5. Wpłaty (darowizny) za udostępnienie kortów należy dokonywać na konto klubu (nr konta 58 1050 1504 1000 0023 3718 4929 )
    w terminie maksymalnie 1 tygodnia od daty gry.

6. W przypadku niezakończenia meczów ligowych w czasie zaplanowanym (2 h) dopuszcza się przedłużenie czasu do zakończenia gema,
    seta, tie-breaka - jednak nie dłużej niż o 15 min. 

§ 3 Zasady szczegółowe 

1. Przed rozpoczęciem gry, jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne, grający zobowiązani są do zraszania kortu. W razie potrzeby
   należy zraszać kort także w czasie przerw w grze. 

2. Wodę do podlewania należy zakręcać kranem, a nie końcówką węża.
3. Po zakończeniu gry wszyscy grający zobowiązani są do szczotkowania kortów zgodnie z przyjętym schematem. 

 Czas prac pielęgnacyjnych wlicza się do czasu gry.
4. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.
5. Kort zarezerwowan, a niezajęty w ciągu 15 minut od rozpoczęcia rezerwacji staje się wolnym, tj. rezerwacja zostaje unieważniona.
6. Każda osoba przebywająca na obiekcie TRS Chabry zobowiązana jest do kulturalnego zachowania, właściwego dla obiektów
    sportowych.
7. Korzystanie z obiektów TRS Chabry odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. Wejście na teren obiektu TRS Chabry oznacza akceptację obowiązujących regulaminów towarzystwa. 

 ZARZĄD 

Pogoda


+19
+22°
+13°
Opole
Piątek, 15
Sobota   +29° +17°
Niedziela   +27° +15°
Poniedziałek   +31° +19°
Wtorek   +29° +17°
Środa   +30° +17°
Czwartek   +27° +10°

zanim zagrasz sprawdź
mapę satelitarną

C e n n i k :  

WYNAJEM KORTU
6:00 - 23:00                            30 zł/h
Weekend i Święta                30 zł/h
Karnet korty 8h **               26 zł/h
Karnet korty 16h **              22 zł/h 
Oświetlenie kortów             10 zł/h

INNE

Wypożyczenie rakiety i piłek               5 zł/h

Naciąganie rakiety                              30 zł + naciąg

Sauna                                                       20 zł/2h

Sauna Karnet ** 10 x 2h                      100 zł

NOWOŚĆ ! ! ! - Wynajem maszyny do podawania piłek                     30 zł/h
(możliwość samodzielnego treningu)

Wynajęcie obiektu sportowego wraz z domkiem na imprezy sportowe i komercyjne
- Cena do uzgodnienia.

** Ważny 30 dni

 tel. kontaktowy na korty

- 510 480 544


 

itDesk